Monday, October 29, 2012

Nettitestit: Lilja

Tunnelukot 

Erittäin vahva: riittämätön itsekontrolli, ulkopuolisuus, kaltoin kohtelu
Vahva: hylkääminen, rankaisevuus, vajavuus
Keskivahva: oikeutus, tunnevaje, emotionaalinen estyneisyys, epäonnistuminen, vaativuus, pessimistisyys
Heikko: uhrautuminen, riippuvuus

Ennegrammi

Luova individualisti
yksilöllinen, syvällinen, tunnerikas, intuitiivinen, ainutlaatuinen, ilmaisuvoimainen, vahva, herkkä, itseään ilmaiseva‚ syvällinen, aito‚ intensiivinen‚ oivaltava, pohdiskeleva, romantikko, intohimoinen, esteetikko‚ taiteellinen‚ omintakeinen‚ dramaattinen, vetäytyvä, tunteellinen
4-tyyppiä motivoi aitous ja yksilöllisyys
 
"Minusta tuntuu hyvältä se, että saan toteuttaa itseäni yksilöllisellä ja luovalla tavalla. Aistin herkästi erilaiset tunnelmat ja muiden ihmisten mielialat. Haluan erottua joukosta omana aitona itsenäni."

Myers-Briggs

ISTP - Introvert -  Sensing - Thinking - Perceiving

You have distinctive preference of Introversion over Extraversion (67%)
You have moderate preference of Sensing over Intuition (31%)
You have distinctive preference of Thinking over Feeling (75%)
You have slight preference of Perceiving over Judging (11%)

No comments:

Post a Comment